banner actueel

Tijdelijke versoepeling inkeerregeling

Ingevolge een Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 2 september 2013 is de inkeerregeling tijdelijk versoepeld . Tot 1 juli 2014 kunnen belastingplichtigen zich vrijwillig aanmelden om hun ten onrechte verzwegen inkomsten als nog aan te geven, zonder dat een boete verschuldigd wordt.

De tijdelijke versoepeling houdt verband met het aangekondigde wetsvoorstel “Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst”, waarin is aangekondigd dat de navorderingstermijn in geval van kwade trouw wordt verlengd van 5 naar 12 jaren. Het wetsvoorstel leidt ertoe dat voor de navorderingstermijn geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen verzwegen Nederlandse inkomsten (binnenlandsituatie) en zwartspaarders met buitenlandse spaartegoeden (buitenlandsituatie).

De huidige inkeerregeling van artikel 67n AWR (Algemene Wet inzake Rijksbelastingen) houdt in dat belastingplichtigen nadat de aangiften zijn ingediend of hadden moeten worden ingediend alsnog verzwegen inkomsten kunnen opgeven. Wordt dit binnen twee jaar na indiening van de aangiften gedaan dan is geen boete verschuldigd, mits de inspecteur niet al bekend is met de verzwegen inkomsten . Na de termijn van 2 jaar is wel een boete verschuldigd. De tijdelijke versoepeling ziet dus met name op de periode nadat de twee jaar zijn verstreken.

Vanaf 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 herleeft de huidige inkeerregeling. De boete bedraagt dan in beginsel 300% , maar wordt gematigd tot 30% van de verschuldigde belasting in box 3 en tot 10% van de verschuldigde belasting in box 1.

Vanaf 1 juli 2015 wordt de boete niet verder gematigd dan tot 60% van de verschuldigde belasting in box 3 en tot 20% van de verschuldigde belasting in box 1.

Het gebruik maken van de inkeerregeling vereist een zorgvuldige begeleiding richting Belastingdienst. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn.

Mr. Alexander R. Netze FB                                                                  15 september 2013