banner actueel

Massaal bezwaar schenk-en erfbelasting

 

Op 13 juli 2012 heeft Rechtbank Breda een opmerkelijke uitspraak gedaan voor de schenk- en erfbelasting. De Rechtbank oordeelde dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit op basis van het gelijkheidsbeginsel ook op prive-vermogen zou moeten worden toegepast. Dit terwijl de bedrijfsopvolgingsfaciliteit strikt genomen alleen geldt voor schenking of vererving van ondernemingsvermogen.

Op basis van deze uitspraak zijn massaal bezwaarschriften bij de Belastingdienst ingediend tegen reeds opgelegde aanslagen schenk- en erfbelasting. Dit is voor de Staatsecretaris van Financien reden geweest om op 25 oktober jl een besluit naar de Tweede Kamer te sturen. In het besluit wordt voorgesteld dat op 23 oktober 2012 aanhangige bezwaarschriften en nog in te dienen bezwaarschriften worden aangemerkt als massaal bezwaar. Hetgeen inhoudt dat op deze bezwaarschriften collectief uitspraak zal worden gedaan. Voor aanslagen, die op 23 oktober 2012 nog niet onherroepelijk vaststonden, hoeft volgens de Staatssecretaris geen bezwaar meer te worden ingediend.

Inmiddels heeft de Tweede Kamer met het Besluit ingestemd. U hoeft dus geen bezwaar meer te maken tegen opgelegde aanslagen schenk- en erfbelasting, waarin de bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet is toegepast.