banner diensten

Administratieve ondersteuning

De administratieve ondersteuning van ’t Rekenhuys staat in het teken van ontzorgen. Zodat de klant zich optimaal kan focussen op de organisatie met administratieve onderbouwing als sturing. Vertrouwen en persoonlijke benadering zijn hiervoor de bouwstenen.

Onze betrouwbare en ervaren administratieve experts staan voor een kwalitatief en punctuele organisatie en controle van uw administratie.
In aansluiting op onze proactieve handelswijze, zorgen wij dat in gevallen waar de Belastingdienst nog vragen zou kunnen stellen over de aangiften, onze fiscalisten een proactieve controle uitvoeren. Of indien noodzakelijk een verder advies uitbrengen.
Dat is efficiency en kwaliteit in één.

Jaarrekeningen
De jaarlijkse rapportage van uw administratie is bij ons in professionele handen. De door ons verzorgde jaarrekening geeft dan ook een goed inzicht in de financiële positie van uw onderneming. Voor een actuele stand van de financiële situatie kunnen wij tussentijdse rapportages opstellen. Met als devies "vinger aan de pols".

Aangiften IB /VPB
Het verzorgen van de aangiften inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting is het uiteindelijke sluitstuk van de administratieve organisatie. Belangrijk, want daaruit blijkt hoeveel er uiteindelijk netto overblijft. Onder het motto “”voorkomen is beter dan genezen”” vindt veel van onze advisering proactief plaats.

Aangiften loonheffing-en omzetbelasting
Ook verzorgen wij de noodzakelijke periodieke aangiften loonheffing voor uw personeelsbestand en de aangiften omzetbelasting. Daarnaast verzorgen wij ook de verwerking van de salarisadministratie.

Aangiften schenkings- successierecht
Voor bijzondere schenkingen geldt dat afzonderlijk aangifte schenkingsrecht gedaan moet worden. Wij zorgen voor de afhandeling en tijdelijke indiening. Bij overlijden kunnen wij voor de erfgenamen zorgdragen voor een fiscaal optimale afhandeling van de aangifte successierecht.

Financiële administratie
Volledige uitbesteding van de administratie is zonder meer mogelijk en bij ons in goede handen. Uiteraard kunnen wij u ook met tips en advies terzijde staan als u de administratie zoveel mogelijk zelf wil doen.

Detacheren financiële staf
Bij een tijdelijk inzetprobleem kunnen wij behulpzaam zijn met het zoeken van een tijdelijke administratieve kracht.