banner diensten

Bedrijfsadvisering

Een breed en specialistisch terrein, waar onze expertise op vele wijzen benodigd is.

Optimale ondernemingsstructuur
Het kiezen van de juiste rechtsvorm voor de onderneming, is essentieel voor een optimale balans tussen verdienen en belasting betalen. Dit geldt zowel voor starters als voor ondernemingen, die al langer meedraaien.

Bedrijfsoverdracht/opvolging
Bij overdracht, opvolging en fusie is financiële en fiscale kennis onontbeerlijk in het proces naar optimaal resultaat. Niets voor niets spreekt men over “je kunt je zaak maar eenmaal verkopen”. In het bijzonder kunnen bedrijfsopvolgingsfaciliteiten een ander licht op de zaak werpen en voor nieuwe oplossingsrichtingen zorgen. Al deze uitdagingen vereisen dan ook een zorgvuldige financiële en fiscale analyse, planning en begeleiding. Zo nodig kan een due dilligence onderzoek de vereiste zekerheid scheppen.

Herstructurering en interne reorganisatie
In het ondernemingsproces kan er een moment aanbreken dat herstructurering dan wel interne reorganisatie noodzakelijk is .Tijdig inzicht in de fiscale faciliteiten kan veelal dure en overbodige afrekening met de Belastingdienst voorkomen.

Personeelsparticipatie
Het laten participeren van personeel en/of management kan de onderneming een nieuw elan geven. De wijze ,waarop dit vorm wordt gegeven, dient echter zorgvuldig te gebeuren; het fenomeen flexibele BV kan hierin wellicht een goed alternatief bieden.

Loonheffing en omzetbelasting
Voor de loonheffing kan het al dan niet opteren voor de werkkostenregeling voor u wellicht een fiscaal voordeel opleveren. Met ingang van 1 januari 2014 heeft u geen keuze meer; een goede voorbereiding is dan ook essentieel. Met de recente verhoging van het tarief voor de omzetbelasting is het zinvol om extra aandacht te besteden aan de BTW-positie.

Bezwaar- en beroepsprocedures
Onenigheid met de fiscus leidt veelal tot bezwaar- en beroepsprocedures. Ervaring in deze is onontbeerlijk om tot een goed resultaat te komen. Bij ons zijn dergelijke procedures in goede handen.

Boekenonderzoeken
Hoewel de frequentie van boekenonderzoeken door de fiscus is afgenomen door het streven naar het zogeheten horizontale toezicht, komen ze nog steeds regelmatig voor.
Een aangekondigd boekenonderzoek vergt een degelijke en tijdige voorbereiding met deskundige bijstand. De Belastingdienst goed van repliek dienen daar gaat het immers om.