banner diensten

Inkomsten- en vermogensplanning

Een breed vakgebied waar vooral ontwikkelingen in de persoonlijke sfeer voorop staan. Zorgvuldige planning is vereist om fiscaal niet meer af te rekenen dan nodig is.

Financiële planning
Een belangrijk instrument om nu of in de toekomst met een gestructureerd plan op fiscaal vriendelijke wijze te kunnen genieten van vermogen en pensioen.

Het in beeld brengen van de inkomsten-en vermogenspositie is hier meestal een eerste stap voor het uitstippelen van een evenwichtige oudedags-planning. Hierbij kunnen cruciale vragen aan bod komen, zoals “ is mijn pensioen goed geregeld ? “ , “ hoe zit het nu met mijn lijfrente uitkeringen en kapitaalverzekeringen ? “ of “ kan ik eerder stoppen met werken? “.

Vermogensoverheveling
Overhevelen van vermogen naar kinderen is ook een instrument om belasting te besparen. Hiervoor zijn diverse fiscaal gefacilieerde vormen van schenking mogelijk en kan een schenkingsplan structuur brengen. Wellicht kan aanpassing van het testament een aanzienlijk financieel voordeel in de toekomst opleveren. Recentelijk is gebleken dat de partnervrijstelling veelal niet volledig wordt benut. Het zogenoemde Radar-testament (van het gelijknamige tv-programma) kan misschien een simpele oplossing bieden. Voor grotere vermogens is een flexibel testament doorgaans een uitstekend alternatief.

Huwelijk en scheiding
Het aangaan van een huwelijk en de beeindiging daarvan zijn momenten, die zorgvuldige financiele en fiscale keuzes vereisen. Het opstellen van huwelijkse voorwaarden kan in een aantal gevallen teleurstellingen in de toekomst voorkomen. Echtscheiding is doorgaans een langdurig en tijdrovend proces, waarbij door tijdige fiscale planning onnodige belastingheffing kan worden voorkomen.

Ontslagvergoeding
Zodra ontslag onomkeerbaar is, zal naar optimalisatie van de ontslagvergoeding worden gestreefd . In eenmaal uitkeren is veelal niet de meest voordelige optie. Om de belastingheffing naar de toekomst te verschuiven kan de ontslagvergoeding worden aangewend voor een lijfrente, een geblokkeerde bankrekening (banksparen) of een stamrecht-BV. Om een afgewogen keuze te maken, is maatwerk vereist.

InkeerregelingDe huidige internationale uitwisseling van gegevens tussen belastingdiensten en de afkalving van het bankgeheim kan ertoe leiden dat inkeer geboden is. De inkeer zal met zich meebrengen dat alsnog inzicht wordt gegeven in buitenlandse bankrekeningen. Een dergelijke stap dient zorgvuldig te worden voorbereid en vergt goed inzicht in de diverse belastingheffingen en boeten.